Danh sách sản phẩm đặt mua

Hình ảnh Sản phẩm Đơn giá SL Thành tiền
Tổng số tiền : 0 VNĐ

XƯỞNG SẢN XUẤT  INOX TOÁN HUỆ 

Xưởng 1: Khu công nghiệp Lai Xá Hoài Đức, Hà Nội
Xưởng 2: Khu công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
Xưởng 3: Km6 Đại Lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

Email: xuongsanxuatinox@gmail.com

Thông tin đặt hàng

hinhanh