• sideshow1
  • side showw
  • xương sản xuất inox , hình ảnh
Trang chủ » Thanh toán » Hình thức thanh toán
Thanh toán

Hình thức thanh toán

 Các phương thức thanh toán khi mua sản phẩm inox của chúng tôi:

1. Thanh toán tại cửa hàng
2. Thanh toán tại nhà sau khi nhận hàng
3. Thanh toán qua tài khoản Ngân hàng:

Việc thanh toán qua tài khoản Ngân hàng dùng cho các trường hợp: Khách hàng mua hàng từ xa và các khách hàng muốn thanh toán qua chuyển khoản.

Thông tin tài khoản như sau:


1.Chủ tài khoản :Trần thị Huệ 
Tại ngân hàng ngoại thương Vietcombank Cầu Giấy -  Hà Nội
Số tài khoản : 0491000198735

 2. Chủ tài khoản :Trần thị Huệ 
Tại ngân hàng Techcombank Cầu Giấy - Hà Nội 
Số tài khoản : 1903 6766 921 014

3.Chủ tài khoản :Trần thị Huệ 
Tại :  Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh - Cầu Giấy – Hà Nội 
Số tài khoản : 1507 205 567 866