• sideshow1
 • side showw
 • xương sản xuất inox , hình ảnh

Vòng kẹp phơi khăn

Một số mẫu Vòng kẹp phơi khăn chúng tôi gia công sản xuất:

 • Vòng kẹp phơi khăn inox

  Vòng kẹp phơi khăn inox

  Kho hàng : Có hàng

  Mã sản phẩm : YN197

  Giá bán : 85,000 VNĐ

  Gồm 21 kẹp inox xinh xắn, bạn có thể phơi khăn, phơi tất, khẩu trang,... dễ dàng mà không sợ bị gió thổi bay.

 • Vòng kẹp phơi khăn bằng inox

  Vòng kẹp phơi khăn bằng inox

  Kho hàng : Có hàng

  Mã sản phẩm : YN183

  Giá bán : 55,000 VNĐ

  kẹp inox xinh xắn, bạn có thể phơi khăn, phơi tất, khẩu trang,... dễ dàng mà không sợ bị gió thổi bay.

 • Vòng kẹp phơi khăn tròn

  Vòng kẹp phơi khăn tròn

  Kho hàng : Có hàng

  Mã sản phẩm : YN106

  Giá bán : 76,000 VNĐ

  Gồm 20 kẹp inox xinh xắn, bạn có thể phơi khăn, phơi tất, khẩu trang,... dễ dàng mà không sợ bị gió thổi bay.

1